ATILIM BASİT USUL DEFTER PROGRAMI
9999 Basit Usulde Vergilendirilmiş İşyeri takibi
Kolay ve otomatik KDV Hesaplama. ( İster matrahtan , ister toplamın içinden ayırma, mal için ayrı, hizmet için ayrı tanım)
Matbu forma Gelir Vergisi Beyannamesi Dökümü.
Hesap Özeti.
İnternet ortamından beyanname gönderimi için EBYN dosya aktarım özelliği.
Evrak Takip bölümü. (Fatura, Fiş, vs.)
Cari Hesap Takip. (Muhasebe ücretleri için)
Detaylı listeler. ( Gelir Hareket Liste, Gider Hareket Liste, Hareket Adet/Tutar Listesi, Matrahlar Listesi, Çekilen Beyannameler Listesi, İşyeri Listesi, İşyeri Bakiye Listesi, Evrak Listesi, vs..)
Otomatik Açıklama Kullanımı.
Demirbaş Takibi.
Son değişiklikleri ile beyanname dökümü
Firma bilgilerinde NOT sayfası
Firmada EBS tutanağı alma
Firmaya direkt SMS gönderimi
Program içinden beyanname XML formatına dönüştürme, Paketleme ve internete gönderme.