ATILIM ODA ÜYE TAKİP PROGRAMI
TESK MUHASEBE TEK DÜZEN PROGRAMINA ENTEGRASYON
Programda kesilen makbuzlar istenildiği takdirde TESK tek düzen muhasebe programına otomatik aktarılabiliyor. ÜYELERİN HER TÜRLÜ DETAYLI BİLGİSİNİN KAYIT VE İZLEME İŞLEMLERİ; Üyenin fotoğrafı ve imzası (*), oda numarası, adı soyadı, ünvanı - işin açıklaması, tabiiyeti, cinsiyeti, bölgesi, tahsil durumu, aidat sınıfı, ev-işyeri ve 2. İşyeri adres ve telefonları, cep telefonu, e-posta-web adresi, mesleği (5 adet), giriş ve çıkış tarihleri (5 adet), sicil bilgileri, nüfus bilgileri, işyeri bilgileri, vergi bilgileri, muhasebecisinin bilgileri , fiyat listesi alıp almadığı, faal olup olmadığı kayıt edilebilir. Ayrıca üye kartı üzerinde; üyeye ait kayıt etmek istediğiniz ve programda olmayan her türlü bilgi için, başlıkları tanımlanabilir toplam 12 adet bilgi sahası mevcuttur. ( 5 adet özel bilgi satırı, 5 adet özel saha, 2 adet özel index sahası.) Tüm bu bilgiler üye kartında tek ekranda izlenirken; aidat ve toplam olmak üzere ayrı ayrı; tahakkuk, ödeme, bakiye ile varsa hesaplanan gecikme zammı bilgisini üye kartında görebilir, belge dökümü, makbuz işlemleri, üye ekstresi, vs.. bölümlere tek bir butonla geçiş yapılabilir.
BİLGİLERE ERİŞİM
Üyeleri oda numarasından, adından, soyadından, unvanından, işyeri bölgesinden, ve iki adet isteğe göre tanımlı özel bilgi sahasından bulmak mümkün olduğu gibi, üye fihristini açarak üyenin kayıt edilmiş diğer tüm bilgilerinden arama yapmak mümkündür.
ÜYEYE VERİLECEK BELGELER
Üyelere verilecek her türlü belgeyi; kullanıcılar istediği gibi dizayn edip yazıcıdan alabilirler. (Oda kayıt belgesi, üye kayıt beyannamesi, sicil tasdiknamesi, ikametgah, imza sirküleri, oda terk dilekçesi, vs....) . Bu belgeler sınırsız sayıda olabildiği gibi belge üzerindeki yazıların yazı tipini, fontunu, rengini, altı çizili, koyu, eğik yazı ayarlarını yapılabilir ve isterseniz oda antetli ve üye fotoğrafı belge üzerine eklenebilir.
DETAYLI KODLAMA
Üyeleri aidat sınıfına göre, mesleklerine göre, ve bölgelerine göre kodlayıp detaylı listeler alınabilir.Kodlamayı sonradan değiştirme ve üye kartından çıkmadan yeni kod ekleme kolaylığının yanı sıra bu kodlara kayıtlı üyelerin toplam ve faal adetleri ayrı ayrı görülebilir.
LİSTELEME
Listeleri istediğiniz desende ayarlayıp, üyenin sizin seçeceğiniz bilgilerini listeye alabilirsiniz (üyenin kayıtlı bilgilerinden hangilerinin listeleneceği başlık olarak seçilebiliyor), ayrıca başlıkların altına hangi üyelerin listeye çıkacağı ayarlanabilir,listeler istediğiniz koşullarda alınabilir (üyenin bilgilerinden istediğinizi seçerek başlangıç ve bitiş değeri verilip, iki değerin arasında veya dışındaki değerlere uyan üyeler listeye alınabilir. Bu başlangıç bitiş koşullarından 10 adete kadar aynı anda yazıp koşulların tamamına uyan üyeler listelenebilir). İstediğiniz adette değişik listeler tanımlayıp sonradan kullanmak üzere saklanabilir. Bu listeleri kayıtlı üyelerin istediğiniz bilgi sahasından sıralı alabilir, aynı üyeye iki satır bilgi tanımlanabilir, listeleri sayfaya düz veya yan yazdırılabilir, her üyenin arasına çizgi çizilebilir, günün tarihi ve döküm adedi yazdırılabilir, liste - kolon başlığının ve satırların rengi ve yazı ölçüsü ayarlanabilir, baskı ön izleme görülebilir, istediniz sayfadan istediğiniz sayfaya kadar istediğiniz nüsha çıktı alınabilir. Liste alınmadan önce verilen koşulların her birinde kaç üye olduğu ve verilen tüm koşullara göre listeye kaç üyenin çıkacağı önceden görülebilir. Listelerin tamamı istenildiğinde excel dosyası olarak saklanabilir.
MAKBUZ
Üyelere makbuz kesilip, aidatları takip edilebilir. Makbuz ister yazıcıdan yazılsın ister elle kesilsin aidat takip edilebilir. (Birlikten temin edilecek TESK onaylı bilgisayar makbuzları ile uyumludur). Yılbaşlarında aidat tahakkuku ve varsa benzer olarak tüm üyelerden alınacak başka bir standart ücret, bütün faal üyelere otomatik olarak tahakkuk edilebilir, yıl ortasında gelebilecek aidat farkı seçimli olarak (ilk taksitini ödeyenden fark alma / yarısını al / tamamını al şeklinde) aidat tahakkuklarına eklenebilir. Makbuz kesme işlemi sırasında; üye extresi ve gecikme zammı tablosu listelenebilir.
GECİKME ZAMMI HESABI
Aylık veya yıllık sizin vereceğiniz faiz oranları ile gecikme zammını liste olarak görülebilir, istenilirse hesaplanan gecikme zammı üye kartlarına bilgi olarak aktarılabilir. Gecikme zammı faiz oranlarını geçerlilik tarihine göre aylara veya yılara göre farklı gecikme zammı oranı ile hesaplatılabilir.
AİDAT-MAKBUZ LİSTELEME
Üyelerin aidat bakiyeleri, yıllara göre aidat listesi, makbuz listesi (Detaylı-Detaysız), günlük gelir toplamları, tahsilat bordrosu, üye extresi (Detaylı-Detaysız-Sadece aidatları-Gecikme zammı hesaplı şeklinde) listeleri alınabilir.
HAZİRUN CETVELİ
Diğer üye listeleri gibi tüm detayı dizayn edilebilen Hazirun cetveli, toplantı tarihlerini ve sayfa altı imza isimlerini de yazarak istenildiği zaman listelenebilir.
GELEN-GİDEN RESMİ EVRAK TAKİBİ
Evrak içeriği ile birlikte gelen ve giden evraklarınızı kayıt edilip, listeler alınabilir.
YÖNETİM KURULU KARARLARI / KARAR DEFTERİ;
Yönetim kurulu kararlarını içeriği ile birlikte kayıt edilip, listeler alınabilir.
ODA YÖNETİM KURULU TABLOSU
Başkan,Yönetim kurulu, Denetim kurulu ve genel sekreteri fotoğrafları ile birlikte kayıt edilip yazıcıdan listelenebilir.
İSTATİSTİK
Üyelerle ilgili istatistik bilgileri alınabilir ve bunlar grafik olarak izlenebilir. (pasta dilimi veya sütun şeklinde)
MEKTUP - ETİKET
Üyelere mektup yazılıp (Belgelerin tüm dizayn özellikleri ile birlikte) , adres etiketleri yazıcıdan alınabilir. Bu mektupların üzerine otomatik olarak üyenin istenilen bilgileri , son aidat borcu ve varsa gecikme zammı bilgisi yazılabilir.
PROTOKOL (BAYRAM , YILBAŞI VE ÖNEMLİ GÜNLER,VS...)
Üyelerin haricindeki protokol adresleri kayıt edilip, adres etiketleri yazıcıdan alınabilir.
STOK TAKİBİ
Tüm evrak stok ve diğer stok işlemleri kayıt edilip, listelenebilir.
MUHASEBE (GELİR-GİDER DEFTERİ)
Gelir ve gider defteri kayıt edilip; gelir, gider, defter, mizan ve kesin hesap cetveli listelenebilir.
MUHASEBE (TEK DÜZEN)
Bilanço usulüne göre tek düzen hesap planı ve fişler kayıt edilip; Hesap planı, Fişler, Yevmiye defteri, Defter-i kebir, muavin , mizan, bilanço ve gelir tablosu listelenebilir.
ENTEGRASYON
Her iki muhasebeye de (gelir-gider / tek düzen) kayıt edilen gelir makbuzlarından isteğe bağlı detaylı veya toplam olmak üzere entegrasyon yapılabilir.
KULLANIM
Programın her yerinde mouse kullanımı. Hesap makinesi , takvim kullanımı.Günlük ödemeler ve yapılacak işlerle ilgili hatırlatıcı notlar kayıt edilebilir.
TEKNİK
Karma odalar için; aynı programda birden fazla (99 adete kadar) odanın işlemleri yürütülebilir. Birden fazla bilgisayarla ağ ortamında çalışma için çok kullanıcılı versiyon mevcuttur. Program içinde uyarı mesajları isteğe bağlı olarak sesli ( konuşmalı ) alınabilir. Kullanıcılara farklı şifreler ile farklı ekran zeminleri ( her kullanıcı istediği aile fotoğrafını, manzara resmini, tuttuğu takımın resmini veya programın hazır resimlerinden birini çalışma zeminine getirebilir) ve menü-alt program yetkileri (kullanıcıların istenilen bölüme girip giremeyeceğini) tanımlanabilir. Nokta vuruşlu, Mürekkep püskürtmeli ve lazer yazıcı desteği. Listelerde Türkçe karakterlerin düzgün sıralanması.
SMS (KISA MESAJ) GÖNDERİMİ
Program içinden Üyelere veya Protokol Adreslerine Toplu mesaj Gönderme imkanı. (Bayram, Doğum Günü, Toplantı, Aidat-Gecikme zammı bildirimleri gibi)